DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CIDET, Centre internacional de formació empresarial i tecnològica s.l. és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la WEB amb el URL www.cidet.com a excepció de tots aquells drets que no en siguin propietat. Es prohibeix qualsevol modificació, distribució, reutilització o reexpedició de tot o part del contingut de la web sense que hi hagi cap autorització prèvia escrita per part de CIDET, Centre internacional de formació empresarial i tecnològica s.l..
Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per les lleis vigents, donant lloc a les responsabilitats penals i civils legalment previstes.

DOCUMENTS CONTINGUTS EN AQUESTA WEB

Els documents i gràfics annexos que es trobin ubicats en la web de CIDET, Centre internacional de formació empresarial i tecnològica s.l., podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia. CIDET, Centre internacional de formació empresarial i tecnològica s.l. i els seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respondran quan es produeixi aquesta inidoneïtat, ni de la utilització que d'aquests documents faci l'usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar-se de l'ús dels documents, sense que CIDET, Centre internacional de formació empresarial i tecnològica s.l. sigui responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la dita utilització.

ENLLAÇOS AMB LLOCS DE TERCERES PERSONES (LINKS)

CIDET proporciona a l'usuari l'accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d'informar-li sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen en lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment per visitar dits enllaços. CIDET, Centre internacional de formació empresarial i tecnològica s.l. no es fa responsable del contingut de dits enllaços ni del resultat obtingut per l'usuari.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

En cap cas CIDET, Centre internacional de formació empresarial i tecnològica s.l., els seus subministradors o els tercers esmentats en aquesta pàgina seran responsables per danys de qualsevol tipus que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús d'aquesta pàgina, qualsevol pàgina web connectada a aquesta o dels materials o informació continguda en qualsevol de les dites pàgines, és la base la dita responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, amb independència que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys. Si la utilització per l'usuari dels materials o informació d'aquesta pàgina comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, dit usuari serà responsable de tals costos.